Uw ambitie is onze drijfveer

Antyli Consulting is een adviesbureau, dat zich onderscheidt door een aanpak waarin onze consultants klanten helpen hun ambitie te realiseren. Niet onze ambitie, maar de ambitie van onze klant is de maatstaf. Wij helpen met het identificeren van ambitieuze doelen, wij ondersteunen bij het vertalen van deze doelen naar concrete en haalbare plannen, helpen onze klanten met het realiseren van deze plannen en zorgen dat de behaalde resultaten zijn geborgd in de organisatie. U staat aan het roer en wij helpen uw graag.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de financiele sector spelen onze consultants een voortrekkersrol. Wij kennen de markt, wij kennen onze klanten en weten welke ontwikkelingen spelen in de markt. Door continue betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de markt en echte aandacht voor onze klanten zijn wij in staat om snel en pro-actief in te spelen om actuele trends en deze trends te vertalen naar nieuwe doelen en ambities.

Antyli Consulting is een gedreven adviesbureau, dat handig gebruik maakt van haar netwerk aan relaties om aan de vragen van klanten te kunnen voldoen. Wij kunnen en willen niet alles zelf doen, maar weten de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Onze focus en expertise richt zich enerzijds op sectorspecifieke ontwikkelingen in de pensioenmarkt, waaronder transitie en consolidatie van pensioenfondsen en de toekomstbestendigheid van pensioendata. Daarnaast bieden wij onze klanten door jarenlange ervaring met Lean en Six Sigma het merendeel van de verbetertechnieken voor het maximaliseren van klantwaarde en het minimaliseren van verspillingen. Wij gaan graag de uitdaging aan om uw ambitie te realiseren.

Transitie en Consolidatie

De Pensioenmarkt is en blijft in beweging. Elk jaar vinden transities en consolidaties plaats binnen de sector en een verhuizing van administraties tussen pensioenuitvoerders is inmiddels geen eenmalig traject. Fondsen hebben wat te kiezen en ook de uitvoerders bieden aan bestaande en nieuwe klanten steeds meer mogelijkheden.

De consultants van Antyli zijn bij de eerste grote verschuivingen in de pensioenmarkt betrokken geweest. Wij weten wat er speelt en wij helpen fondsbesturen en uitvoerder het traject transparant te maken en met de juiste, risico-mitigerende maatregelen uit te voeren.

Met onze aanpak hebben wij de afgelopen jaren een groot aantal fondsen kunnen helpen.

Hieronder vindt u meer informatie

Data management

Onze ideeen over datakwaliteit richten zich op het optimaliseren van datamanagement voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerder en sluiten aan op de eisen van onze toezichthouder om de datakwaliteit te verbeteren.

Wij bieden pensioenfondsbestuurders inzicht in de kwaliteit van hun administratie, helpen de kosten onder controle te krijgen en helpen de pensioengarantie toekomstbestendig te maken. Wij bieden waardecreatie door data.

Voor de pensioenuitvoerders bieden wij hulp  bij het streven naar perfecte uitvoering van de pensioenadministratie waarmee uitvoerders continuïteit en aanpassingsvermogen kunnen bieden in de kwaliteitsgarantie vanuit operationele excellence in processen, IT, mensen en middelen.

Hieronder vindt u meer informatie

Lean Six Sigma

Het maximaliseren van klantwaarde en het minimaliseren van verspillingen klinkt als een gezonde ambitie. Veel organisaties zijn met Lean en/of Six Sigma aan de slag gegaan, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om resultaten te behalen.

Belangrijke succesfactor is het gedrag van mensen binnen een team of organisatie duurzaam te veranderen. Deze worsteling zien wij in alle sectoren en alle type organisaties terug.

Antyli Consulting biedt hulp in het versnellen van uw ambities. Continu verbeteren zit in ons DNA en een kritische blik van buiten naar binnen helpt om vast te stellen waar de schoen (het meest) wringt.

Hieronder vindt u meer informatie

Project- en Programma managers

Projectmanagers van Antyli Consulting zijn bedreven verandermanagers en voelen zich comfortabel met het werken in complexe, dynamische omgevingen. Onze mensen hebben, naast analytische vaardigheden, ook excellente sociale vaardigheden waarmee zij vertrouwen wekken en open kunnen communiceren met alle betrokkenen op alle niveaus.

Wij onderscheiden ons door onze actuele marktkennis, gedrevenheid om projectdoelen te halen en vooral om uw organisatie en uw mensen te faciliteren. Wij doen het werk samen met u en willen toegevoegde waarde leveren. Dit doen wij met een open, maar ook kritische blik, want de vraag achter de vraag willen wij weten.

Business Analisten

De rol van de business analist wordt steeds belangrijker. Business analisten vervullen een interne consultancyrol en voelen zich verantwoordelijk voor het draaiende houden van uw systemen, onderzoeken hoe de operationele business verbeterd kan worden en proberen de behoeften van de business te vervullen met behulp van IT.

Ons streven is een operationeel excellente organisatie waarbij wij processen in kaart brengen, knelpunten analyseren, bevindingen rapporteren en verbeteringen voorstellen. Hierbij zijn onze analisten in staat om de nagestreefde ‘business/it-alignment’ tot stand te brengen en borgen wij, dat businessbehoeften voorop staan als nieuwe technologische systemen worden geïntroduceerd.

Antyli Consulting

  • Adres: Berkenlaan 19 | 1431 JD | Aalsmeer
  • Mail: info@antyli.nl
  • Tel: +31 6 53 470 471

https://twitter.com/antyli_consult

https://www.linkedin.com/company/antyli-consulting/