Data Management

Vanuit onze jarenlange ervaring met transitie en consolidatie trajecten zien wij dat veel tijd, en dus geld, opgaat aan controle en herstel van fouten in de administratie. Voor alle betrokken partijen is het risico op reputatieschade groot als de kwaliteit van de pensioenadministratie onvoldoende is. Naast de noodzaak om fouten in de administratie op te sporen en te herstellen, wordt vanuit de toezichthouder steeds meer gewezen op de verantwoordelijkheid van bestuurders om "in control" te zijn over hun pensioenadministratie. Hierbij onderscheiden wij vijf domeinen waarop bestuurders een kwaliteitsslag kunnen maken, te weten werkgeversadministratie, deelnemersadministratie, uitkeringsadministratie, financiele administratie en de fondsbrede communicatie. In onderstaand schema zijn deze domeinen voorzien van de belangrijkste vragen die een bestuurder moet kunnen beantwoorden.

Voor elk van deze domeinen hebben wij een gericht kwaliteitsonderzoek ontwikkeld dat ons in staat stelt om zowel eenmalig als meerdere keren per jaar analyses uit te voeren op de kwaliteit van de pensioenadministratie en de bevindingen te rapporteren. Hiermee wordt het fondsbestuur in staat gesteld om pro-actief te sturen op bevindingen in haar administratie en de toezichthouder juist en volledig te informeren. De administratie is "in control".

De aanpak

 

Onze aanpak richt zich op het optimaliseren van datamanagement voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerder. Dit gaat dus verder dan het beoordelen van de huidige situatie. Wij hanteren 4 fases waarin een pensioenfondsbestuur in staat wordt gesteld om haar pensioengarantie toekomstbestendig te maken. Hieronder vindt u een globaal overzicht van onze gefaseerde aanpak.

Datakwaliteitsonderzoeken

 

Antyli Consulting onderzoekt samen met Data Excellence en Axini de visie en opvatting over datakwaliteit van pensioenadministraties binnen pensioenfondsbesturen. Dit doen wij o.a. met behulp van round table discussies met pensioenfondsbestuurders, waarbij datakwaliteitsproblematiek wordt besproken aan de hand van prikkelende stellingen.

Bent u geinteresseerd in resultaten van deze round tables? Download hier de white paper van ons meest recente onderzoek.

Contact

Neem contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@antyli.nl

Berkenlaan 19
1431 JD Aalsmeer

The Netherlands

 

 

 

© 2024 Antyli Consulting