Expertise

Antyli Consulting is een gedreven adviesbureau, dat handig gebruik maakt van haar netwerk aan relaties om aan de vragen van klanten te kunnen voldoen. Wij kunnen en willen niet alles zelf doen, maar weten de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Onze focus en expertise richt zich enerzijds op sectorspecifieke ontwikkelingen in de pensioenmarkt, waaronder transitie en consolidatie van pensioenfondsen en de toekomstbestendigheid van pensioendata. Daarnaast bieden wij onze klanten door jarenlange ervaring met Lean en Six Sigma het merendeel van de verbetertechnieken voor het maximaliseren van klantwaarde en het minimaliseren van verspillingen. Wij gaan graag de uitdaging aan om uw ambitie te realiseren.

 

Onze diensten

 

Transitie en Consolidatie

Elk jaar vinden transities en consolidaties plaats binnen de pensioensector en een verhuizing van administraties tussen pensioenuitvoerders is inmiddels geen eenmalig traject. 

 

De consultants van Antyli zijn bij de eerste grote verschuivingen in de pensioenmarkt betrokken geweest. Wij weten wat er speelt en wij helpen fondsbesturen en uitvoerder het traject transparant te maken en met de juiste, risico-mitigerende maatregelen uit te voeren.

 

 

Transitie WTP

Op 30 mei 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. De Wtp heeft gevolgen voor zowel werknemers, werkgevers, als pensioenuitvoerders en zorgt voor een grote verandering van ons pensioenstelsel.

 

Voor Antyli Consulting is dit ook merkbaar. Ruim 80% van onze projectportefeuille bestaat uit implementatieprojecten voor de WtP. Door onze kennis te delen helpen wij onze klanten in het maken van de juiste keuzes.

 

 

Data Management

Juiste datakwaliteit is niet alleen randvoorwaardelijk voor de WTP-transitie, maar kan ook waarde creeren voor fondsen en haar uitvoerders.

 

Voor de pensioenuitvoerders bieden wij hulp bij het streven naar perfecte uitvoering van de pensioenadministratie waarmee uitvoerders continuïteit en aanpassingsvermogen kunnen bieden in de kwaliteitsgarantie vanuit operationele excellence in processen, IT, mensen en middelen.

 

 

Lean Six Sigma

Het maximaliseren van klantwaarde en het minimaliseren van verspillingen klinkt als een gezonde ambitie. Veel organisaties zijn met Lean en/of Six Sigma aan de slag gegaan, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om resultaten te behalen.

 

Een belangrijke succesfactor is het gedrag van mensen duurzaam te veranderen binnen een team of organisatie. Antyli Consulting biedt hulp in het versnellen van uw ambities. Continu verbeteren zit in ons DNA.

 

Contact

Neem contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@antyli.nl

Berkenlaan 19
1431 JD Aalsmeer

The Netherlands

 

 

 

© 2024 Antyli Consulting