Data management

Vanuit onze jarenlange ervaring met transitie en consolidatie trajecten zien wij dat veel tijd, en dus geld, opgaat aan controle en herstel van fouten in de administratie. Voor alle betrokken partijen is het risico op reputatieschade groot als de kwaliteit van de pensioenadministratie onvoldoende is. Naast de noodzaak om fouten in de administratie op te sporen en te herstellen, wordt vanuit de toezichthouder steeds meer gewezen op de verantwoordelijkheid van bestuurders om "in control" te zijn over hun pensioenadministratie. Hierbij onderscheiden wij vijf domeinen waarop bestuurders een kwaliteitsslag kunnen maken, te weten werkgeversadministratie, deelnemersadministratie, uitkeringsadministratie, financiele administratie en de fondsbrede communicatie. In onderstaand schema zijn deze domeinen voorzien van de belangrijkste vragen die een bestuurder moet kunnen beantwoorden.


De vijf domeinen van een pensioenadministratie

Voor elk van deze domeinen hebben wij een gericht kwaliteitsonderzoek ontwikkeld dat ons in staat stelt om zowel eenmalig als meerdere keren per jaar analyses uit te voeren op de kwaliteit van de pensioenadministratie en de bevindingen te rapporteren. Hiermee wordt het fondsbestuur in staat gesteld om pro-actief te sturen op bevindingen in haar administratie en de toezichthouder juist en volledig te informeren. De administratie is "in control".

Onze aanpak richt zich op het optimaliseren van datamanagement voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerder. Dit gaat dus verder dan het beoordelen van de huidige situatie. Wij hanteren 4 fases waarin een pensioenfondsbestuur in staat wordt gesteld om haar pensioengarantie toekomstbestendig te maken. Hieronder vindt u een globaal overzicht van onze gefaseerde aanpak.

Optimalisatie van datamanagement voor Pensioenfondsen

Antyli Consulting biedt pensioenfondsbestuurders inzicht in de kwaliteit van hun administratie, helpt de kosten onder controle te krijgen en helpt de pensioengarantie toekomst bestendig te maken.

Wij bieden waardecreatie door Data

Optimalisatie van datamanagement voor Pensioenuitvoerders

Antyli Consulting biedt uitvoerders hulp bij het streven naar perfecte uitvoering van de pensioenadministratie, waarmee uitvoerders continuiteit en aanpassingsvermogen kunnen bieden in de kwaliteitsgarantie.

Wij bieden operational excellence in Processen en IT.

Datakwaliteitsonderzoeken

Antyli Consulting onderzoekt samen met Data Excellence en Axini de visie en opvatting over datakwaliteit van pensioenadministraties binnen pensioenfondsbesturen. Dit doen wij o.a. met behulp van round table discussies met pensioenfondsbestuurders, waarbij datakwaliteitsproblematiek wordt besproken aan de hand van prikkelende stellingen.

Bent u geinteresseerd in resultaten van deze round tables? Download hieronder de white paper van ons meest recente onderzoek.

White Paper Datakwaliteit voor pensioenfondsen.pdf

Antyli Consulting

  • Adres: Berkenlaan 19 | 1431 JD | Aalsmeer
  • Mail: info@antyli.nl
  • Tel: +31 6 53 470 471

https://twitter.com/antyli_consult

https://www.linkedin.com/company/antyli-consulting/